Стандартын зөвлөх үйлчилгээ

Бид өөрсдөө чанарын бодлогыг эрхэмлэн ажилладаг.

Эрхэм зорилго – Мэргэжлийн баг болж харилцагч бүрт хамгийн шилдэг, хамгийн зөв шийдлийг хүргэнэ.

Алсын хараа – Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан, тэдний хүлээлтээс давсан үйлчилгээг үзүүлэх замаар өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн салбартаа тэргүүлэгч байгууллага байна.

Бид

Үйлчилгээний төрөл

  • ISO 9001:2015 стандартын зөвлөх үйлчилгээ. 
  • ISO 45001:2018 стандартын зөвлөх үйлчилгээ.
  • ISO 14001:2015 стандартын зөвлөх үйлчилгээ.
  • Аудитын үйлчилгээ.
  • Эрсдэлийн үнэлгээ.
  • Баримт бичгийн зөвлөх үйлчилгээ.
  • Стандартын сургалт \ М1,М2,М3\.

Стандартын танилцуулга

М1- СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛГА СУРГАЛТ
Олон улсын аудитор, чадварлаг багш нарын удирдлага дор явагдана.
Олон улсын стандартын талаарх ерөнхий ойлголт, мэдлэгийг богино хугацаанд олгоно.

Сургалтын хугацаа
4-8 цаг
Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
ХАБЭА-н мэргэшүүлэх сургалт дүүргэсэн, ХАБЭА-н ажилтан, мөн энэ чиглэлээр 2-с доошгүй жил ажилласан
Сургалтын төлбөр:
50 000 төгрөг. /хүний тоо хамаарахгүй /

М2- СТАНДАРТЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Стандартыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар онол дадлага хавсарсан аргачлалаар сургалтыг чанарын өндөр түвшинд хийнэ.
Сургалтын хугацаа:
5 өдөр 40 цаг
Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
М1 сургалтыг дүүргэсэн. ХАБЭА-н ажилтнаар ажиллаж байгаа.
Сургалтын төлбөр:
300 000 төгрөг. /1 хүний /
Хөнгөлөлт:
1 Байгууллагаас 3-с дээш хүн хамрагдвал 250000 төгрөг.  /1 хүний/

М3- СТАНДАРТЫН ДОТООД АУДИТОР БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Стандартын дотоод аудитор, стандартын дагуу үнэлгээ хийх аргачлалыг онол, дадлага хослуулан чадварлаг багш нар заана.
Сургалтын хугацаа:
3 өдөр 24 цаг
Суралцагчдад тавигдах шаардлага:
М1, М2 сургалтыг дүүргэсэн, ХАБЭАн ажилтнаар ажилладаг
Сургалтын төлбөр:
380 000 төгрөг /1 хүний /
Хөнгөлөлт:
1 Байгууллагаас  3-с дээш хүн хамрагдвал 350 000 төгрөг. /1 хүний/

Харилцагчдын сэтгэгдэл

Цаг хугацаа давчуу байхад маш хурдтай стандартын ард гаргаж чадлаа, Та бүхэнд баярлалаа
ТАВАН БОГД
Зөвлөх үйчилгээний чанар, хүртээмжтэй байдал дээр байнга санал хүсэлтийг хүлээн авч сайжруулж ирсэн тул хамтран ажиллахад таатай байна.
MASTER PROPERTY MANAGEMENT
Богино хугацаанд үр дүнтэй хамтран ажилласан бөгөөд зөвлөх багийн хандлага харилцаа сайтай, гүйцэтгэсэн ажлуудыг цаг тухай бүрд хянан зөвлөж ажилласан.
MISHEEL EXPO