Ажил олгогч эздийн ХАБЭА-н сургалт

Дээд шатны удирдлагын ХАБЭА-н цахим сургалтыг сонгон суралцаж байгаа танд баярлалаа!

14 хоногийн эрх

80,000.00
1 month of access

Энэхүү сургалт маань 3 хэсгээс бүрдэх бөгөөд ХАБЭА-н менежмент, ХАБЭА-н манлайлал, ХАБЭА-н хуулийн тухай үндсэн ойлголт гэх сэдвүүдээс бүрдэх бөгөөд ажил олгогч та бүхэнд ХАБЭА-н талаар мэдлэгийг өгч чадна гэдэгт итгэлтэй байна.

Аюулгүй ажиллагаа бол хамгийн үр дүнтэй бөгөөд хямд даатгалын бодлого мөн юм. Та бүхэн ХАБЭА-н менежментийг сайн хийж чадсанаар эргээд компанидаа маш их хөрөнгө оруулалт, ажилчиддаа аюулгүй ажиллах бололцоог бүрдүүлж өгч байна гэсэн үг юм. Та бүхэнд амжилт хүсэе!