Эрхэм зорилго

Бид мэргэжлийн нэг баг болж харилцагч бүрт хамгийн шилдэг хамгийн зөв шийдлийг хүргэнэ.

Алсын хараа

Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан, тэдний хүлээлтээс давсан үйлчилгээг үзүүлэх замаар өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн салбартаа тэргүүлэгч байгууллага байна.

Ололт амжилтын түлхүүр

Үнэт зүйлс

  • Багийн ажиллагаа
  • Шилдэг гүйцэтгэл
  • Хариуцлагатай байдал
  • Аюулгүй байдал
  • Зарчимч байдал

Стратеги зорилтууд

  • Шилдэг баг – Идэвхтэй, Мэргэжлийн, Чадварлаг
  • Шилдэг үйл ажиллагаа – Бүтээлч, Чанартай, Шинэлэг
  • Зах зээлийн манлайлал – Салбарынхаа зах зээлийг тэлэх