ХАБЭА-Н ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

“Ололт Амжилтын Түлхүүр” ХХК нь  харилцагч байгууллагынхаа онцлогт тохирсон ХАБЭА-н менежментийн тогтолцоог бий болгох, аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийг үечлэн хянаж зааварлах зорилгоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг.  

Бид зөвлөх үйлчилгээ авах гэж буй байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, ХАБЭА-н соёлын түвшинг урьдчилан үнэлсний үр дүнд тохирсон аргачлалуудаас сонгож дараах багцууд бүхий зөвлөх үйлчилгээг санал болгож байна. 

I БАГЦ

 • ХАБЭА н удирдлагын бичиг баримтын бүрдэл
 • Эрсдэлийн үнэлгээ
 • Бодлого
 • Төлөвлөлт , Төлөвлөгөө
 • Журам
 • Заавар

II БАГЦ

 • Эрсдэлийн үнэлгээ
 • Бодлого
 • Төлөвлөлт, Төлөвлөгөө
 • Журам
 • Заавар
 • Дээд шатны удирдлагын сургалт 
 • Дунд шатны удирдлагын сургалт 
 • Нийт ажилтны сургалт 
 • ХАБЭА-н  асуудал хариуцсан ажилтан бэлтгэх сургалт 
 • ISO 45001;2018   стандартын дотоод аудитор бэлтгэх 

III БАГЦ

 • Зөвлөх болон гэрээт үйлчилгээ
 • Эрсдэлийн үнэлгээ
 • Бодлого
 • Төлөвлөлт, төлөвлөгөө
 • Журам
 • Заавар
 • Дээд шатны удирдлагын сургалт
 • Дунд шатны удирдлагын сургалт
 • Нийт ажилтны сургалт
 • ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан бэлтгэх сургалт
 • ХАБЭА-н ажилтан
 • ISO45001;2018 стандартын дотоод аудитор  бэлтгэх 

ТАЛАРХАЛ

Премиум Бьюлдинг Материалс ХХК-ийн хамт олонд баяр хүргэе.

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын ISO 45001:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн харилцагч Премиум Бьюлдинг Материалс ХХК-ийн нийт хамт олонд баяр хүргэн улам илүү өөдөө тэмүүлсэн ололт амжилтыг хүсэн ерөөе.