Гамшгийн үед хэрэглэх үүргэвчинд байх ёстой 15 зүил
Зөвлөгөө

Гамшгийн үед хэрэглэх үүргэвчинд байх ёстой 15 зүйл

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 08 дугаар захирамжаар хүн нэг бүрийн анхан шатны тусламжийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалтыг баталсан байдаг. Тиймээс гамшгийн үед хэрэглэх хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалтыг хүргэж байна.

Гамшгийн үед хэрэглэх үүргэвчинд байх ёстой 15 зүйл

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *