Аутсорсинг үйлчилгээ

Аутосорсинг үйлчилгээний алба нь гүйцэтгэх захирлын шууд удирдлага доор админ болон ХАБЭА-н ажилтнуудаас бүрдэнэ. Манай алба нь 2017 оноос хойш уул уурхай, бетон зуурмаг, карьер, барилга, зам гэх мэт салбарууд дээр ХАБЭА-н ажилтан байршуулж тухайн харилцагч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд эрсдэлгүй аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах зорилгоор Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал Эрүүл Ахуйн соёл болон стандартыг нэвтрүүлэн ажилладаг.

Төсөөллөөс давж ирээдүйд хөтөлнө

Зургийн цомог