Чанарын бодлого, зорилтууд

Монгол улсын хууль тогтоомжууд, ISO9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн ХАБЭА-н сургалт, зөвлөх үйлчилгээг чанартай зохион байгуулж,  орчин үеийн сургалтын арга зүй, инновацийг нэвтрүүлэн чанарын бодлогыг байнга тасралтгүй сайжруулан ажиллана. 

Бид үйл ажиллагаандаа дараах чанарын зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

  1. ISO-9001:2015 стандартын дотоод аудитыг 2 удаа гүйцэтгэж удирдлагын дүн шинжилгээ хийж үйл ажиллагаандаа байнгын сайжруулалт хийнэ.
  2. ISO45001:2018 стандартын тэргүүлэх аудитор 2,  Дотоод аудитор 8, дотоод нөөцөд 10 ХАБЭА-н ажилтанг  бэлтгэнэ.
  3. Одоо хамтран ажиллаж байгаа 36 компаний  тоог 50 дээш болгож цар хүрээг тэлэх
  4. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд улирал бүр хараа зорилгод нийцсэн нэг сайн үйлсийг зохион байгуулна.
  5. ХАБЭА-н томоохон 2-р цуврал болох бүтээлийг 7-8 сард гаргана.
  6. Өөрсдийн нүүр хуудаст 7 хоног бүр 2 шинэ мэдээлэл нэмж, дагалдагчдын тоог 10000  хүргэнэ.
  7. Үйлчилгээ дэмжих хэлтсийг шинээр байгуулж, сургалтын агуулгад шат дараатай өөрчлөлт хийж суралцах хугацааг уртасгаж хөтөлбөрт ангилал бий болгоно.
  8. Компаний дүр төрх имиж бүрдүүлэлтийг сайжруулна.
  9. Оны хагаст буюу 7 сард Байгууллагын дотоод ERP програмтай болж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ.