Стандартын зөвлөх үйлчилгээ

Бид өөрсдөө чанарын бодлогыг эрхэмлэн ажилладаг.

Эрхэм зорилго-Мэргэжлийн баг болж харилцагч бүрт хамгийн шилдэг, хамгийн зөв шийдлийг хүргэнэ

Алсын хараа-Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан, тэдний хүлээлээс давсан үйлчилгээгүзүүлэх замаар өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн салбартаа тэргүүлэгч байгууллага байна.

Стандартын зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний төрөл

  • ISO9001;2015 Стандарт 
  • ISO45001;2018 Стандарт
  • ISO14001;2015 Стандарт ЗҮ
  • Аудитын үйлчилгээ
  • Эрсдлийн үнэлгээ
  • Баримт бичгийн ЗҮ
  • Стандартын сургалт \ М1,М2,М3\

Стандартын танилцуулга

Стандартын танилцуулга

М1- СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Олон улсын аудитор, чадварлаг багш нарын удирдлага дор
Олон улсын стандартын талаарх ерөнхий ойлголт, мэдлэгийг богино хугацаанд олгоно.

Сургалтын хугацаа
4-8 цаг
Суралцагчдад тавигдах шаардлага
ХАБЭА-н мэргэшүүлэх сургалт дүүргэсэн, ХАБЭА-н ажилтан, мөн энэ чиглэлээр 2-с доошгүй жил ажилласан
Сургалтын төлбөр
50 000/хүний тоо хамаарахгүй/

М2- СТАНДАРТЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Стандартыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар онол дадлага хавсарсан аргачиллаар сургалтыг чанарын өндөр түвшинд хийнэ.
Сургалтын хугацаа
5 өдөр 40 цаг
Суралцагчдад тавигдах шаардлага
М1 сургалтыг дүүргэсэн. ХАБЭА-н ажилтнаар ажиллаж байгаа.
Сургалтын төлбөр
300 000/1 хүний /
Хөнгөлөлт
Байгууллага 3-с дээш хүн 250 000 /1 хүний/

М3- СТАНДАРТЫН ДОТООД АУДИТОР БЭЛТГЭХ
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Стандартын дотоод аудитор, стандартын дагуу үнэлгээ хийх аргачлалыг онол, дадлага хослуулан чадварлаг багш нар заана.
Сургалтын хугацаа
3 өдөр 24 цаг
Суралцагчдад тавигдах шаардлага
М1, М2 сургалтыг дүүргэсэн, ХАБЭАн ажилтнаар ажилладаг
Сургалтын төлбөр
380 000/1 хүний /
Хөнгөлөлт
Байгууллага 3-с дээш хүн 350 000 /1 хүний/

Стандартын танилцуулга